A Unique Multilingual Media Platform

The AIDEM

Literature

Culture

എം.കെ സാനുവിന്റെ രചനാ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടിൽ

എം.കെ സാനു എന്ന മലയാള വിമർശന കലയിലെ ആചാര്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. സാഹിത്യ വിമർശനം, കേരളം നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങൾ, ഭാഷാ ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, ആത്മകഥ എന്നീ മേഖലകളിലായി

Kerala

ഭാവി വിചാരം; ഒരു പത്രാധിപരുടെ തിരിച്ചു വരവ്

ഭാവി വിചാരം ഒരു പുസ്തക പരമ്പരയാണ്. അതൊരു ചിന്തയുടെ നൈരന്തര്യവുമാണ്. പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ ആഗോള സമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി വിചാരവുമാണ്. സമീപ ഭൂതത്തിനും ഭാവിക്കും ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈനംദിന പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിമിതിയെ മറികടക്കാൻ

Articles

ബഷീറിനാൽ തീർക്കപ്പെട്ട വിമത “ശബ്ദങ്ങൾ”

വ്യത്യസ്ത ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് മനുഷ്യജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത്. ശബ്ദ ലോകത്തിന്റെ വിവക്ഷകൾ അനന്തമാണെന്ന് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് നിർവചിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കേൾവിയെയും ശ്രവണത്തെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെ കേൾവികൾക്കാണ് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതെന്നും, ആരുടേതാണ് അഭികാമ്യമായതെന്നും മനുഷ്യജീവിതം

Articles

രണ്ടു വഴികളുണ്ട്: ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കും- എം. ടി.യിൽനിന്നും പഠിക്കാനുള്ള ജീവിത മാതൃക

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തു കാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നവതി ആഘോഷിച്ചു മലയാളികളും മലയാള മാധ്യമങ്ങളും വൻ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊണ്ടാടി. തീർത്തും ഉപരിപ്ലവമായ അഭിമുഖങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എല്ലാവരും വൈകാരികമായിത്തന്നെ വായിച്ചു തീർത്തു. എം

Literature

കോവിലൻ രചനകൾ സാമാന്യ വായനക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അപ്രാപ്യമായി?

മൌനം കൊണ്ടു തമസ്കരിയ്ക്കുകയോ നടപ്പവിമർശന രീതിയുടെ ചില ലളിത സംവർഗ്ഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുരുക്കുകയോ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് നാളിതു വരെ നാം കോവിലനെ നേരിട്ടത്. മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായ ഭൂഭാഗദൃശ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളും ഘടനയും ഭാഷാപരിചരണവും കോവിലനിൽ

Articles

A Renaissance man with a wrong birthday

“See, this is how a ‘Child of Karkitakam‘ becomes ‘Kismet’s (destiny’s) child’. Or rather, it is a rarest of rare classical instance of such a

Articles

മിലൻ കുന്ദേര നൽകിയ കനങ്ങൾ

എന്റെ ഡൽഹിജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് മിലൻ കുന്ദേര വായനയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. നിലനില്പിന്റെ താങ്ങാനാകാത്ത ഭാരരാഹിത്യമായി കുന്ദേരയുടെ ഭാവനാലോകം എന്നെ പിടികൂടിയ നാളുകൾ. അന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ടു കൂടിയാകണം ‘The Unbearable Lightness of Being’ എന്നെ

Articles

ഓർമ്മയുടെ കാവലാൾ

ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർകേസ് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മലയാളികളെ കഴിഞ്ഞ നാലുപതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവുമേറെ വശീകരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ മിലൻ കുന്ദേരയായിരിക്കണം. കുന്ദേരയുടെ ചിരിയുടെയും മറവിയുടെയും പുസ്തകം എന്ന നോവലിലെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം ഖണ്ഡം തുടങ്ങുന്ന വാക്യമായിരിക്കണം,